Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay việc cạnh tranh trên internet rất khóc liệt vì thế nhằm giúp các công ty bắt kịp với thời đại và nâng cao tính cạnh tranh với các công ty khác NMSOFT triển khai thành công các trang web thương mại điện tử với các tính năng giúp người dùng dễ dàng sử dụng quản lý các thông tin sản phẩm và thông tin công ty 1 cách dễ dàng. Triển khai thành công trang web quản lý Cống ly tâm Mạnh Tiến Phát.

   Demo: Conglytamphuquoc.com hoặc Congthoatnuocphuquoc.com

Hình ảnh sản phẩm

Với các tính năng:

  1. Quản lý tài khoản
  2. Quản lý loại sản phẩm
  3. Quản lý sản phẩm
  4. Quản lý đơn đặt hàng
  5. Tùy chỉnh liên hệ
  6. Tùy chỉnh lời giới thiệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *