• Giới thiệu sản phẩm.

 Nhằm giải quyết vấn đề về việc quản lý phòng Gym và giảm công việc bằng giấy tờ, cũng như minh bạch trong quá trình kinh doanh buôn bán thì phần mềm quản lý quản lý phòng Gym chuyên nghiệp ra đời. Phần mềm với giao diện trực quan, dễ sử dụng bên cạnh đó có thể sử dụng phần mềm ở mọi nơi và trên mọi thiết bị ,miễn là có kết nối internet bên cạnh đó phần mềm áp dụng một số công nghệ mới như có thể chụp lại khách hàng khi đăng ký thành viên mới tự động báo hết thời gian tập,…

 

  • Hình ảnh của sản phẩm.

1.QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG
2.QUẢN LÝ SẢN PHẨM
3.QUẢN LÝ NHÂN VIÊN
3.QUẢN LÝ BÁN HÀNG
4.QUẢN LÝ DOANH THU
5.QUẢN LÝ KHO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *