Bài 3: Chương trình Hello World trong Python
20:39 | 01.09.2021 | Posted By: Võ Hoàng Nhân

Chương trình Python để in "Hello World"

Dưới đây là đoạn code đơn giản để in ra dòng chữ "Hello World" trong Python.

>>> a = "Hello World"
>>> print (a)
Hello Wordl
>>>

Giải thích:

 • Ở đây, chúng ta đang sử dụng IDE để viết code. Phần giải thích chi tiết để chạy chương trình sẽ được trình bày ngay dưới đây.
 • Một biến được định nghĩa với tên là a và có giá trị là "Hello World".
 • Lệnh print được sử dụng in ra giá trị của biến a. 

Cách thực thi Python trong chế độ dòng lệnh

Bạn mở cmd hoặc Terminal và gõ python như sau:

Vos-MacBook-Air:~ vohoangnhan$ python
Python 3.6.8 (v3.6.8:3c6b436a57, Dec 24 2018, 02:04:31) 
[GCC 4.2.1 Compatible Apple LLVM 6.0 (clang-600.0.57)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 

Sau đó, bạn gõ dòng lệnh sau và nhấn Enter:

print("Hello Wordl")

Cách thực thi Python trong chế độ script

Sử dụng chế độ script, bạn cần viết code Python trong một file riêng rẽ bằng bất cứ trình soạn thảo nào trong hệ điều hành của bạn. Sau đó, bạn lưu nó với đuôi .py và mở dòng nhắc lệnh để thực thi.

Giả sử bạn gõ source code sau trong một test.py file:

print ("Hello World")

Nếu bạn đã có trình thông dịch của Python được thiết lập trong biến PATH, bây giờ bạn thử chạy chương trình trên như sau:

$ python test.py

Lệnh trên sẽ cho kết quả:

Hello World

Kết Luận

Trong bài này, chúng ta đã viết và chạy được chương trình Hello World.

Ở bài tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các CÚ PHÁP CƠ BẢN TRONG PYTHON.

Bài Viết Khác
 • blog-img
  Dịch vụ thiết kế Website
  Ngày nay, khi mà hàng trăm triệu người Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đều sử dụng internet và xem đây là nơi lý tưởng để tìm kiếm thông tin thì việc sở hữu một website không còn là điều xa lạ gì thậm chí trong một số trường hợp nó còn là tiêu chuẩn bắt buộc đối với doanh nghiệp – công ty trong thời điểm cạnh tranh mang tính toàn cầu như hiện nay.
 • blog-img
  Dịch vụ thiết kế phần mềm
  Với sự phát triển của công nghệ như hiện nay thì việc chuyển đổi số trong các doanh nghiệp là đều tất yếu, là tiêu chí sống còn của doanh nghiệp, để thực hiện được điều này thì không thể thiếu các phần mềm hỗ trợ
 • blog-img
  Giải pháp CNTT cho Doanh nghiệp
  chúng tôi là những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết sâu về nhiều sản phẩm, giải pháp, chúng tôi đặt nhu cầu của khách hàng ở vị trí quan trọng nhất, giúp khách hàng tìm được giải pháp phù hợp nhất.
 • blog-img
  Về chúng tôi
  Trải qua hơn 3 năm hình thành và phát triển Công ty Nmsoft đã có những bước phát triển không ngừng trong việc thiết kế, hỗ trợ và phát triển website cho cá nhân, doanh nghiệp.
 • blog-img
  Liên hệ
  Liên với chúng bằng các thông tin sau
 • blog-img
  Bài 1: Giới thiệu ngôn ngữ Lập trình Python
  NGÔN NGỮ PYTHON được Guido van Rossum tạo ra cuối năm 1990.
messenger