Bài 5: Các kiểu biến trong Python
13:56 | 03.09.2021 | Posted By: Võ Hoàng Nhân

Biến là không gì khác ngoài các vị trị bộ nhớ được dành riêng để lưu trữ dữ liệu. Một khi một biến đã được lưu trữ, nghĩa là một khoảng không gian đã được cấp phát trong bộ nhớ đó.

Dựa trên kiểu dữ liệu của một biến, trình thông dịch cấp phát bộ nhớ và quyết định những gì có thể được lưu trữ trong khu nhớ dành riêng đó. Vì thế, bằng việc gán các kiểu dữ liệu khác nhau cho các biến, bạn có thể lưu trữ số nguyên, thập phân hoặc ký tự trong các biến này.

Gán các giá trị cho biến trong Python

Trong Python, chúng ta không cần khai báo biến một cách tường minh. Khi bạn gán bất cứ giá trị nào cho biến thì biến đó được khai báo một cách tự động. Phép gán được thực hiện bởi toán tử =.

Toán hạng trái của toán tử = là tên biến và toán hạng phải là giá trị được lưu trữ trong biến. Ví dụ:

a = 20     # Mot phép gan so nguyen
b = 100.0    # Mot so thuc
ten = "Nhân"  # Mot chuoi
print (a)
print (b)
print (ten)

Ở đây, 20, 100.0 và Hoang là các giá trị được gán cho các biến a, b và ten. Các lệnh trên sẽ cho kết quả sau:

20
100.0
Nhân

Phép đa gán (multiple assignment) trong Python

Python cho phép bạn gán một giá trị đơn cho một số biến một cách đồng thời. Python hỗ trợ hai kiểu đa gán sau:

Gán giá trị đơn cho nhiều biến, ví dụ:

a = b = c = 1

Hoặc gán nhiều giá trị cho nhiều biến, ví dụ:

a,b,c = 5,10,15
print (a)
print (b)
print (c)

Trong trường hợp này, các giá trị sẽ được gán theo thứ tự mà các biến xuất hiện

Các kiểu dữ liệu chuẩn trong Python

Dữ liệu mà được lưu trữ trong bộ nhớ có thể có nhiều kiểu khác nhau. Ví dụ, lương của công nhân đươc lưu trữ dưới dạng một giá trị số còn địa chỉ của họ được lưu trữ dưới dạng các ký tự chữ-số. Python có nhiều kiểu dữ liệu chuẩn được sử dụng để xác định các hành động có thể xảy ra trên chúng và phương thức lưu trữ cho mỗi kiểu.

Python có 5 kiểu dữ liệu chuẩn là:

 •   Kiểu Number

 •   Kiểu String

 •   Kiểu List

 •   Kiểu Tuple

 •   Kiểu Dictionary

Ngoài kiểu Number và kiểu String mà có thể bạn đã được làm quen với các ngôn ngữ lập trình khác thì ở trong Python còn xuất hiện thêm ba kiểu dữ liệu đó là List, Tuple và Dictionary. Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết từng kiểu dữ liệu trong một bài riêng. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu một số hàm đã được xây dựng sẵn trong Python để thực hiện phép chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu.

Chuyển đổi kiểu trong Python

Đôi khi bạn cần thực hiện một số phép chuyển đổi kiểu để thỏa mãn hàm hoặc phương thức nào đó, ... Để thực hiện điều này, đơn giản là bạn sử dụng tên kiểu như là một hàm. Dưới đây là một số hàm đã được xây dựng sẵn để chuyển đổi từ một kiểu này sang một kiểu khác. Các hàm này trả về một đối tượng mới biểu diễn giá trị đã được chuyển đổi.

Hàm

Miêu tả

int(x [,base])

Chuyển đổi x thành một số nguyên. Tham số base xác định cơ sở nếu x là một chuỗi

long(x [,base] )

Chuyển đổi x thành một long int. Tham số base xác định cơ sở nếu x là một chuỗi

float(x)

Chuyển đổi x thành một số thực

complex(real [,imag])

Chuyển đổi x thành một số phức

str(x)

Chuyển đổi x thành một chuỗi

repr(x)

Chuyển đổi đối tượng x thành một chuỗi biểu thức

eval(str)

Ước lượng một chuỗi và trả về một đối tượng

tuple(s)

Chuyển đổi s thành một Tuple

list(s)

Chuyển đổi s thành một List

set(s)

Chuyển đổi s thành một Set

dict(d)

Tạo một Dictionary. Tham số d phải là một dãy các Tuple của cặp (key, value)

frozenset(s)

Chuyển đổi s thành một Fronzen Set

chr(x)

Chuyển đổi một số nguyên thành một ký tự

unichr(x)

Chuyển đổi một số nguyên thành một ký tự Unicode

ord(x)

Chuyển đổi một ký tự đơn thành giá trị nguyên của nó

hex(x)

Chuyển đổi một số nguyên thành một chuỗi thập lục phân

oct(x)

Chuyển đổi một số nguyên thành một chuỗi bát phân

Kết luận

Trong bài này, chúng ta đã tìm hiểu các kiểu biến trong Python

Ở bài tiếp theo, mình sẽ giới thiệu cho các bạn TOÁN TỬ TRONG PYTHON.

 

Bài Viết Khác
 • blog-img
  Dịch vụ thiết kế Website
  Ngày nay, khi mà hàng trăm triệu người Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đều sử dụng internet và xem đây là nơi lý tưởng để tìm kiếm thông tin thì việc sở hữu một website không còn là điều xa lạ gì thậm chí trong một số trường hợp nó còn là tiêu chuẩn bắt buộc đối với doanh nghiệp – công ty trong thời điểm cạnh tranh mang tính toàn cầu như hiện nay.
 • blog-img
  Dịch vụ thiết kế phần mềm
  Với sự phát triển của công nghệ như hiện nay thì việc chuyển đổi số trong các doanh nghiệp là đều tất yếu, là tiêu chí sống còn của doanh nghiệp, để thực hiện được điều này thì không thể thiếu các phần mềm hỗ trợ
 • blog-img
  Giải pháp CNTT cho Doanh nghiệp
  chúng tôi là những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết sâu về nhiều sản phẩm, giải pháp, chúng tôi đặt nhu cầu của khách hàng ở vị trí quan trọng nhất, giúp khách hàng tìm được giải pháp phù hợp nhất.
 • blog-img
  Về chúng tôi
  Trải qua hơn 3 năm hình thành và phát triển Công ty Nmsoft đã có những bước phát triển không ngừng trong việc thiết kế, hỗ trợ và phát triển website cho cá nhân, doanh nghiệp.
 • blog-img
  Liên hệ
  Liên với chúng bằng các thông tin sau
 • blog-img
  Bài 1: Giới thiệu ngôn ngữ Lập trình Python
  NGÔN NGỮ PYTHON được Guido van Rossum tạo ra cuối năm 1990.
messenger