Bài 8: Điều khiển luồng trong Python P2 (Vòng lặp For)
22:59 | 12.09.2021 | Posted By: Võ Hoàng Nhân

Vòng lặp for trong python được sử dụng để lặp một biến qua một dãy (List hoặc String) theo thứ tự mà chúng xuất hiện. Vòng lặp for trong python được sử dụng để lặp một phần của chương trình nhiều lần. Nếu số lần lặp là cố định thì vong lặp for được khuyến khích sử dụng, còn nếu số lần lặp không cố định thì nên sử dụng vòng lặp while.

Sau đây là cú pháp của vòng lặp for trong python:

for bien_vong_lap in day_sequense:
  // khối lệnh

Nếu một mảng day_sequense gồm một danh sách các biểu thức, nó được ước lượng đầu tiên. Sau đó, item đầu tiên trong mảng được gán cho biến vòng lặp bien_vong_lap. Tiếp theo, các khối lệnh bên trong vòng lặp được thực thi và khối lệnh này được thực thi tới khi mảng này đã được lặp xong.

Dưới đây là ví dụ minh họa vòng lặp for trong Python:

# Ví dụ lặp một chuỗi
for letter in "Python":
  print ("Chữ cái hiện tại:", letter);
 
# Ví dụ lặp một mảng
fruits = ['chuối', 'táo', 'xoài']
for fruit in fruits:
  print ("Bạn có thích ăn:", fruit);

Kết quả

Chu cai hien tai: P
Chu cai hien tai: y
Chu cai hien tai: t
Chu cai hien tai: h
Chu cai hien tai: o
Chu cai hien tai: n
Bạn có thích ăn: chuối
Bạn có thích ăn: táo
Bạn có thích ăn: xoài

Lặp qua index của mảng

Một cách khác để lặp qua mỗi item là bởi chỉ mục index bên trong mảng đó. Bạn theo dõi ví dụ đơn giản sau:

# Ví dụ lặp một mảng
fruits = ['chuối', 'táo', 'xoài']
for index in range(len(fruits)):
  print ("Bạn có thích ăn:", fruits[index]);

Kết quả:

Bạn có thích ăn: chuối
Bạn có thích ăn: táo
Bạn có thích ăn: xoài

Ở đây, chúng ta sử dụng hàm len(), có sẵn trong Python, để cung cấp tổng số phần tử trong tuple cũng như hàm range() để cung cấp cho chúng ta dãy thực sự để lặp qua đó.

Sử dụng lệnh else trong vòng lặp for

Python cho phép bạn có một lệnh else để liên hợp với một lệnh vòng lặp.

 • Nếu câu lệnh else được sử dụng với vòng lặp for, thì câu lệnh else được thực thi khi vòng lặp kết thúc.
 • Nếu câu lệnh else được sử dụng với vòng lặp while, câu lệnh else được thực thi khi điều kiện là false.
for num in range(10, 21):  #lặp num từ 10 tới 20
  for i in range(2, num): #lặp i từ 2 tới num - 1
    if num % i == 0:   #num có chia hết cho i hay không
       print ("%d không phải là số nguyên tố." %(num));
       break;     # thoát vòng lặp for hiện tại
  else:          # else là một phần của vòng lặp for
     print ("%d là số nguyên tố" %(num));

Kết quả:

10 không phải là số nguyên tố.
11 là số nguyên tố
12 không phải là số nguyên tố.
13 là số nguyên tố
14 không phải là số nguyên tố.
15 không phải là số nguyên tố.
16 không phải là số nguyên tố.
17 là số nguyên tố
18 không phải là số nguyên tố.
19 là số nguyên tố
20 không phải là số nguyên tố.

Kết luận

Trong bài này, chúng ta đã được HƯỚNG DẪN sử dụng các cú pháp điều khiển luồng vòng lặp For trong Python

Ở bài tiếp theo, mình sẽ giới thiệu cho các bạn CÁCH ĐIỀU KHIỂN LUỒNG BẰNG VÒNG LẶP (WHILE) TRONG PYTHON.

Bài Viết Khác
 • blog-img
  Dịch vụ thiết kế Website
  Ngày nay, khi mà hàng trăm triệu người Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đều sử dụng internet và xem đây là nơi lý tưởng để tìm kiếm thông tin thì việc sở hữu một website không còn là điều xa lạ gì thậm chí trong một số trường hợp nó còn là tiêu chuẩn bắt buộc đối với doanh nghiệp – công ty trong thời điểm cạnh tranh mang tính toàn cầu như hiện nay.
 • blog-img
  Dịch vụ thiết kế phần mềm
  Với sự phát triển của công nghệ như hiện nay thì việc chuyển đổi số trong các doanh nghiệp là đều tất yếu, là tiêu chí sống còn của doanh nghiệp, để thực hiện được điều này thì không thể thiếu các phần mềm hỗ trợ
 • blog-img
  Giải pháp CNTT cho Doanh nghiệp
  chúng tôi là những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết sâu về nhiều sản phẩm, giải pháp, chúng tôi đặt nhu cầu của khách hàng ở vị trí quan trọng nhất, giúp khách hàng tìm được giải pháp phù hợp nhất.
 • blog-img
  Về chúng tôi
  Trải qua hơn 3 năm hình thành và phát triển Công ty Nmsoft đã có những bước phát triển không ngừng trong việc thiết kế, hỗ trợ và phát triển website cho cá nhân, doanh nghiệp.
 • blog-img
  Liên hệ
  Liên với chúng bằng các thông tin sau
 • blog-img
  Bài 1: Giới thiệu ngôn ngữ Lập trình Python
  NGÔN NGỮ PYTHON được Guido van Rossum tạo ra cuối năm 1990.
messenger